» OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky - Nákupní řád.

Obsah

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě krasapřirody.cz, jehož provozovatelem je Ladislav Vítek, místem podnikání Košická 63/30 Praha 10 10100  IČO: 69860670 DIČ CZ7802083575 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu krasaprirody.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem i reklamačním řádem. V případě, že se jedná o objednávku zboží s upozorněním "Starší 18-ti let", zákazník stvrzuje, že tuto podmínku splňuje a je osobou oprávněnou k nákupu zboží. Tato skutečnost může být ověřena při dodání zboží. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem v místě jeho dodání a jeho zaplacení. Tím však není dotčena možnost zákazníka zaplatit objednané zboží před jeho dodáním na účet provozovatele: 2200824783/6210. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží. Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou, které se v dané objednávce vyskytuje. Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě, bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení. Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím. Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění. Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři. Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrana osobních dat. Práva a povinnosti zákazníka Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu či telefon. Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením. Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží. Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu krasaprirody.cz zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat. Reklamace Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu krasaprirody.cz a právním řádem platným v ČR. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýká zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka. Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou.Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky provozovatele na emailové adrese: obchoduji@seznam.cz. Závěrečná ustanovení Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu krasaprirody.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Způsob dopravy a platby

Osobní odběr ( ulice Zlonická 703/2 Praha 9 ) ZDARMA

Uloženka ( váha 0 - 14 kg ) - 55 Kč + 12 Kč dobírka

Zásilkovna váha ( 0 - 4,5 kg ) - 43 Kč + 12 Kč dobírka

Kurýr  IN - TIME 90 Kč + 40 Kč dobírka

Česká pošta - balík do ruky 90 Kč + 40 Kč dobírka

 

číslo účtu: M bank: 2200824783/6210

Při platbě předem je nutné uhradit objednávku do 5 pracovních dní v opačném připadě bude objednávka stornována

U objednávek nad 1000,- s DPH Kč - neúčtujeme poštovné ani balné (toto neplatí pro registrované velkoodběratele nakupující za velkoobchodní ceny)

Záruční doba

Zboží můžete do 30 dnů vrátit bez udání důvodu. Záruční doba na zboží je 24 mésiců

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu krasaprirody.cz obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Společně s Nákupním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník"). Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě krasaprirody.cz (dále jen "zboží"). Provozovatelem je Ladislav Vítek, s místem podnikání VORLOVA 496/9 BEROUN-MĚSTO 266 01 IČ: 69860670, DIČ CZ7802083575.Zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží.Nově při reklamaci vracíme také poštovné

Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží. Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady. Délka záruční doby činí 24 měsíců, Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem. Zákazník uplatní reklamaci poštou nebo osobně na adresu: LADISLAV VÍTEK - VORLOVA 496 / 9 BEROUN- MĚSTO 266 01 Každá reklamace musí obsahovat: - číslo objednávky - popis zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží - kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení. Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka.

Ochrana osobních údajů

Firma Ladislav Vítek – velkoobchod – maloobchod, jako provozovatel internetového obchodu krasaprirody.cz, se zavazuje, že: žádné Vámi svěřené osobní údaje neposkytne třetím osobám bez souhlasu vlastníků těchto údajů žádné Vámi svěřené osobní údaje nepoužije pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto obchodu bez souhlasu vlastníků těchto údajů bude zacházet s těmito údaji zcela důvěrně dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na přání zákazníka vymaže jeho osobní údaje z obchodní databáze zákazníků Zadání Vašich osobních údajů Vám umožní:nakupovat pohodlněji a rychleji možnost získání zákaznické slevy na odebírané zboží zúčastňovat se soutěží o zajímavé ceny ukládat položky do Vašeho nákupního košíku získávat informace o novinkách emailem Zadání Vašich osobních údajů nám slouží k: - realizaci dodání Vámi objednaného zboží realizaci a zúčtování Vaší platby - možnosti komunikace s Vámi - vyřizování reklamací - zkvalitnění našich služeb - poskytování zákaznických slev na zboží - možnosti vracet se k Vašim objednávkám - jednoduché identifikaci v systému

Doba doručení

Zboží odesíláme do 72 hodin od obdržení objednávky v pracovní dny, pokud zboží není na skladě, do 10 dnů. Česká pošta  má na doručení  balíku 2 dny. Zásilka je však zpravidla doručena následující den po odeslání.

Způsob doručení

Nabízíme Vám možnost doručení těmito způsoby V České Republice: ČESKÁ POŠTA - přeprava, osobní předání - po telefonické dohodě Osobní odběr: zdarma - pouze při osobním odběru . Závoz naší firmou: po předchozí dohodě u větších objednávek

Stornování objednávky ve fázi po expedici k dopravci

V případě stornování objednávky po předání dopravci uhradí zákazník náklady na marnou expedici, fakturaci a rezervaci zboží a to na základě zaslání elektronické faktury. Výše náhrady je stanovena na 500,- Kč vč. DPH. Tuto fakturu je povinnen zákazník uhradit do 10 dnů od jejího obdržení. V případě neuhrazení bude zaslána v pořadí druhá faktura,  písemnou formou, doporučeně, na adresu zákazníka. Náklady spojené s druhou fakturou budou ve výši 250,- Kč. Pokud i poté nebude faktura urazena bude častka po 14 dnech předána EXEKUČNÍ KANCELÁŘI PRAHA S.R.O  www.vymahanidluhu.cz